Tréninky začínají od 4.1.2022

Tréninky jsou návazné pro pokročilé děti :)


Všechny techniky sebeobranného systému Krav Maga jsou speciálně upravené pro děti.

Důraz je především kladen na prevenci a bezpečné chování 

Naše motto: kamarádi, pohyb, úspěch, prožitek, umět něco více než ostatní

Fyzická obrana je vždy až to poslední. Naším ideálním cílem je zdravě sebevědomé dítě, jehož sebevědomí vyvěrá z pocitu, že něco umí .

Tréninky se konají každé úterý od 16:00

Cvičíme v novém, většíma modernějším prostředí.